Kontakt

Direktion

Lars Sørensen
Administrerende Direktør
Tlf.: +45 23 35 03 83
E- mail:

Produktion

Marinus Andersen
Produktionschef
Tlf. +45 22 91 67 43
E-mail:


Bogholderi

Charlotte Dam Harbo
Bogholder
E-mail:

Salg

Gitte Rokkjær Jensen
Sælger
Tlf. +45 23 21 61 27
E-mail:

Salg

Heidi Jensen
Tlf. + 45 96 15 13 42
E-mail:

Produktion
Smed

Klaus Futtrup


Produktion
Smed

Philip Bak Attermann

Produktion
Halmmodtagelse

Maria A. Thomsen

Produktion
Halmmodtagelse

Kresten Jespersen
Kren (i daglig tale)

Produktion
Halmmodtagelse

Lars Bækhøj

Produktion/Pakkeri

Jørgen Jensen

Pakkeri

Kim Haugstrup

Pakkeri

Sebastian Jürgensen

Pakkeri

Allan Prang Sørensen